Maske over fontæne.

Tekst er på vej for det pågældende foto.

Tekst er på vej for det pågældende foto.

Skitse af gang med fontæne.

Den færdige gang med fontæne.

Skitseforslag til 34 graders bassin.

34 graders bassin.

Endelige udformning af 34 graders bassin.

Skitse og ideer til udformning af rum.

Skiltning til de enkelte bassiner.

Modelforslag.

Modelforslag.

Skirseforslag til opbygning af mure med friser.

Skitseforslag til atriumgård med fontæne.

Fontæne i atriumgård.

Atriumgård.

Atriumgård med fontæne.

Skitse til atriumgård.