Model i mål 1:20.

Jordskrænter, klipper og tørgrave afgrænser anlægget og indkig til anlægget defineres.

Ved hvert indkig ser publikum et nyt afsnit af anlægget.

Et udhæng over de indkig med glas sikre et godt indkik.

Indkig over og under vand.

Fangsthytte.

Fangsthytte med indkig til anlæg.

Fangsthytte.

Tørgrav der kan dele anlæget i to hvis der er behov for det.

Indkig med jordskrænter.

Indkig til anlæget hvor klipper forhindre at man kan se andre publikums indkig.